fbpx

Branżowa Szkoła Wielozawodowa I st. w Nowym Sączu

 

KSZTAŁCI W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH:

  • Kucharz
  • Sprzedawca
  • Mechanik pojazdów samochodowych
  • Fryzjer
  • Cukiernik
  • Tapicer
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • Inne w zależności od potrzeb rynku

Dodatkowo uczniowie mogą poszerzyć swoje kwalifikacje
uczestnicząc w następujących kursach dodatkowych:

– kurs operatora koparko – ładowarki
– kurs kosmetyczny z elementami wizażu
– kurs kelner – barman
– kurs operatora wózków widłowych
– kurs cukiernika
– kurs spawania
– kurs prawa jazdy kat. B- osoby które mają świadectwo z czerwonym paskiem ten kurs mają za darmo

 

Branżowa Szkoła Wielozawodowa I st. w Nowym Sączu
jest Szkołą Niepulbiczną posiadającą uprawnienia Szkoły Publicznej.

Szkoła jest BEZPŁATNA.

Szkoła mieści w budynku OHP przy ul. Rejtana 18a i współpracuje z 6-33 Środowiskowym Hufcem Pracy w Nowym Sączu

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w formie stacjonarnej w godzinach dopołudniowych: 7:10 – 14:55.,a podstawową formą pracy szkoły są zajęcia prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut,przerwa długa 15 minut,a krótka 5 minut.

Blok przedmiotów ogólnokształcących realizowany jest wspólnie dla wszystkich zawodów z podziałem na oddziały (liczbę uczniów w oddziale określa statut szkoły) i grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Kształcenie zawodowe praktyczne organizuje 6-33 ŚHP w Nowym Sączu, co wynika z podpisanej umowy z młodocianym pracownikiem i realizuje w:

– warsztatach 6-33  ŚHP w Nowym Sączu znajdujących się na terenie budynku OHP – zawody: fryzjer i kucharz,

– warsztatach Zakładu Produkcyjno – Szkoleniowego – zawód: mechanik pojazdów samochodowych,

– u pracodawców – sprzedawca, tapicer, krawiec i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

 

Uczniowie mogą korzystać z ciepłych posiłków (obiadów) w stołówce warsztatów przy 6-33 ŚHP.

Kształcenie zawodowe teoretyczne realizowane jest w formie kursowej na terenie budynku OHP w pomieszczeniach wynajmowanych przez szkołę oraz w budynku Prywatnego Technikum Zawodowego w Nowym Sączu przy ul. Kochanowskiego 3 dla każdego zawodu oddzielnie.

 

W trakcie realizacji procesu edukacyjnego uczniowie mogą z korzystać z oferty zaproponowanej przez szkołę (dla poszczególnych zawodów), zdobyć dodatkowe umiejętności, które poszerzają ich możliwości na rynku pracy.  

 

Uczniowie mogą również skorzystać z kursów: na prawa jazdy kat.B lub innych kursów i szkoleń organizowanych przez Zakład Produkcyjno – Szkoleniowy.

 

Zajęcia edukacyjne realizowane są zgodnie z obowiązującymi podstawami programowymi – przez nuczycieli posiadających wymagane przepisami kwalifikacje i duże doświadczenie zwodowe.

Szkoła mieści się w budynku OHP na oś. Milenium (były internat ”samochodówki”) – drugie piętro.Posiada do dyspozycji: wpełni wyposażone sale dydaktyczno-lekcyjne, pokój nauczycielski,sekretariat,pracownię komputerową, salę do ćwiczeń fizycznych.

W procesie dydaktycznym korzystamy z obiektów sportowych:

Zespołu Placówek Oświatowo – Sportowych, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (np.:pływalnia kryta,hala widowiskowo-sportowa,korty tenisowe,lodowisko itp.) znajdujących się na terenie miasta.

Uczniowie w szkole są reprezentowani przez Samorząd Uczniowski, który organizuje działalność kulturalną, oświatową, sportową i rozrywkową, dba o mienie, ład, kulturę i życzliwą atmosferę w szkole.

Szkoła w procesie nauczania i wychowania kieruje sie chrześcijańskim systemem wartości i za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.

 

Stolarz

Stolarz jest pracownikiem, który wykonuje i konserwuje przedmioty drewniane lub …

Sprzedawca

Sprzedawca to bardzo popularny i powszechnie poszukiwany zawód na rynku pracy …

Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód bardzo …

Mechanik Pojazdów Samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych to zawód dla tych, którzy mają smykałkę …

Kucharz

Kucharz to zawód dla tych, którzy lubią nie tyle jeść, …

Fryzjer

Fryzjer to zawód dla tych, którzy chcą poznać tajniki fryzjerstwa, stylistyki …